Cựu binh VNCH nhắn gửi tổ chức Việt Tân

Shares

Theo GIẢI ĐỘC CHÍNH TRỊ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.