Cười Nghiêng cười ngã cười quên cả tên ông bà già

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

71 queries in 1.650 seconds.