Coi Máy Chục Lần mà Cười Muốn Rớt Răng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.226 seconds.