Chùm ảnh Jakarta chìm trong hỗn loạn vì Thị trưởng báng bổ đạo Hồi

0
10