Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải

0
5

Sáng nay 9/5, các ứng viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 (quận 1 – quận 3 – quận 4, TP HCM) đã có buổi tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động.

Các ứng viên gồm ông Trần Đại Quang (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước), ông Trần Đông A (Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Ngoại nhi), ông Ngô Tuấn Nghĩa (Đại tá – Phó Chính ủy Bộ tư lệnh TP HCM).

Ngoài ra còn có ông Lâm Đình Thắng (Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn) và bà Đặng Thị Thúy Dung (Thạc sỹ Quản trị kinh doanh).

Theo đó, chương trình hành động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hiếp pháp năm 2013.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước, đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân vì dân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vị ứng viên Đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Ông sẽ nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội cụ thể hóa nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và cơ chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Quốc phòng An ninh.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực và hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu bảo đảm quyền lợi ích tối cao của Quốc gia – dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tranh thủ tối đá các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cam kết sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đưa tiếng nói của cử tri đến Quốc hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

“Phải tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, ông Quang nói.

Nếu được trúng cử Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa cùng đoàn Đại biểu TPHCM làm cầu nối giữa TP với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Tập trung chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

“Tập trung xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trong động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên Trần Đông A cho biết:

Trong điều kiện đất nước đang phát triển nhanh chóng, môi trường và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang bị ô nhiễm nặng nề, ông sẽ tập trung cố gắng cùng các ĐBQH khác góp phần tạo dựng môi trường sống trong sạch.

Ông sẽ cố gắng góp phần hoàn thiện cơ chế cho một hệ thống y tế rộng rãi tại các cùng sâu vùng xa vừa có được các trung tâm y tế chuyên sâu, đầy đủ trang thiết bị hại đại và cán bộ chuyên môn cao.

Bản thân ông tiếp tục góp phần vào chương trình ghép tạng – một trong ba thành quả vĩ đại của Y học thế giới thế kỷ XX.

Vị bác sĩ ứng cử đại biểu quốc hội hy vọng sẽ góp phần hình thành mô hình bác sĩ gia đình để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân như giải pháp chống quá tải trầm trọng tại các bệnh viện hiện nay.

Theo Trí Thức Trẻ