Cathy Nguyễn nhận chức Thi Sứ Tacoma, Washington các năm 2015-2017

0
11

Tacoma’s 2015-2017 Poet Laureate Cathy Nguyen.

Một thiếu nữ gốc Việt đã được chọn làm Thi Sứ cho thành phố Tacoma trong mấy năm tới.

Cô Cathy Nguyen, một nhà thơ và là nhà hoạt động, được vinh dự chọn làm Thi Sứ 2015-2017 cho Tacoma — chức này gọi là The 2015-2017 Poet Laureate.

Cô đã hoạt động cho nhiều vấn đề công lý xã hội, và cô sẽ chính thức nhận chức Thi Sư trong một buổi đọc thơ công cộng vào ngày 1 tháng 5-2015 tại B Sharp Coffee House, nơi các Thi Sứ các năm trước sẽ trình diễn thi phẩm của họ, cùng với các nhạc sĩ điạ phương.

Chương trình Thi Sứ có từ năm 2008, thiết lập bởi ủy ban Tacoma Arts Commission.

Các nhà thơ được trao chức Thi Sứ sẽ có 2 năm giữ nhiệm vụ quảng bá các chương trình nghệ thuật văn học ở Tacoma, tổ chức và hướng dẫn các buôi đọc thơ, các lớp hướng dẫn về thơ và các sự kiện cộng đồng khác.

Cathy Nguyen, 24 tuổi, đã cư ngụ ở Tacoma từ 2010, tự gọi cô là “nhà hoạt động” và đã dùng thơ để quảng bá công lý xã hội, soạn ra chương trình thi ca kết hợp nhạc hip-hop có tên là “the Riot” ở STAR Center năm 2012, và hoạt động với những thanh thiếu niên đồng tính nam/nữ ở Oasisi Youth Center.

Cô cũng là tổ chức chương trình Tacoma Stans Up để phản đôi các trường hợp cảnh sát mạnh tay, và là người khởi động nhóm hỗ trợ trẻ vị thành niên ở BRIDGES một trung tâm giúp giới trẻ và gia đình.

Nguyen sẽ chính thức nhận chức Thi Sứ trong buôi lễ hiện diện các Thi Sứ quá khứ và nhiều nhạc sĩ địa phương

Theo Viet Bao

SHARE