Campuchia: Y án chung thân đối với 2 thủ lãnh Khmer Đỏ

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE