Cai tù gốc Việt bị bắt vì dùng súng điện với tù nhân

Một cảnh sát viên thuộc ban cai tù đã bị đưa qua phía bên kia chấn song sắt, trở thành người bị cai quản. Lý do là ông ta đã dùng súng điện Taser đã chế ngự một tù nhân “mà không có lý do chính đáng.”
Theo thông báo từ Sở Cảnh Sát Hạt Maricopa County, viên cai tù bị bắt giam là ông Anthony Nguyễn. 
Sở Cảnh Sát nói rằng ông Anthony Nguyễn đã dùng vũ lực quá đáng đối với một tù nhân vào ngày 19 tháng 2, 2019. Sở Cảnh Sát không nói rõ trường hợp xảy ra như thế nào đưa đến sự việc ông Anthony Nguyễn dùng súng Taser.

Trong văn bản dành cho báo chí, Cảnh Sát Trưởng Paul Penzone nói, “Mặc dù tôi biết rằng các nhân viên canh tù của chúng ta phải đối phó trước sự nguy hiểm và những thử thách hầu như mỗi ngày, tôi cũng sẽ không làm ngơ hoặc biện hộ cho những hành động vi phạm luật pháp hoặc trái với lời cam kết của chúng ta.”
Các viên chức của Sở nói rằng họ đang xúc tiến thủ tục để sa thải ông Anthony Nguyễn.

Theo Viễn Đông