Các nhóm hoạt động nhân quyền kêu gọi Việt Nam điều chỉnh dự Luật Tôn giáo

0
14

 

Nhà thờ Công Giáo ở Huế

Nhiều nhóm đã ký tuyên bố chung gửi đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong thư, các nhóm liên quan ghi nhận những cải thiện trong bản dự thảo luật gồm 9 Chương, 68 Điều – tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế tự do tôn giáo.

Bản kiến nghị chỉ ra các tổ chức tôn giáo không đăng ký với chính phủ Việt Nam thì không có những bảo vệ pháp lý khi họ tiến hành các hoạt động tôn giáo. Theo đó, đề xuất không nên xem việc đăng ký là điều kiện tiên quyết để tự do thực thi.

Những người ký tên yêu cầu chính phủ Việt Nam ngăn chặn việc tùy tiện can thiệp công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo.

Theo như thư ngỏ này, dự thảo luật còn chứa đựng những “ngôn ngữ mơ hồ và có tính kỳ thị”, rất có thể được lạm dụng để chống lại nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm tôn giáo độc lập hay tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố “nước ngoài”.

Họ cũng yêu cầu chính phủ thiết lập những kênh pháp lý cho người dân có thể khiếu kiện liên quan đến những trường hợp xâm phạm tự do tôn giáo.

Bản kiến nghị cũng chỉ ra nhiều tổ chức tôn giáo độc lập đã không được tham vấn khi xây dựng dự thảo luật.

Giám đốc điều hành CSW, Mervyn Thomas ghi nhận mặc dù có nhiều tiến bộ đáng kể, dự thảo vẫn chưa đạt được những tiêu chuẩn của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.

“Thư ngỏ này dựa trên những chỉ trích và mối quan tâm của các cộng đồng tôn giáo Việt Nam, được chia sẻ bởi các tổ chức XHDS quốc tế”, ông Thomas nói, “CSW vẫn tiếp tục nhận được những báo cáo về việc các tổ chức Tin lành không được đăng ký và tổ chức tôn giáo không đăng ký liên tục bị sách nhiễu tùy tiện” – ông tiếp lời.

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam tham vấn các cộng đồng tôn giáo để đảm bảo rằng điều luật đó không phải là điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng”.

Theo Danh sách Theo dõi của Thế giới của Tổ Chức Open Doors, Việt Nam xếp thứ 20 trong số các quốc gia hà khắc nhất đối với Công giáo. Chính phủ Cộng sản luôn nghi ngờ Tin lành và Công giáo sẽ nhận những viện trợ từ các thế lực hải ngoại.

Theo Dân luận