Bộ trưởng Thông tin VN: Báo chán do nhà báo kém tài, không phải do kiểm duyệt

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.