Bộ trưởng Thông tin VN: Báo chán do nhà báo kém tài, không phải do kiểm duyệt

Theo VOA tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 2.398 seconds.