Bộ trưởng nói biển miền Trung an toàn, dân chưa thấy thuyết phục

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE