Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam trình danh sách nhân sự khóa 12

0
37

Một kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, ảnh minh họa.

Bộ chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn tất danh sách nhân sự lãnh đạo đảng cho nhiệm kỳ tới.

Theo tin của Thông tấn xã Việt Nam, tại phiên họp Hội nghị Trung ương 12 hôm qua ngày 8 tháng 10, ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đảng đã đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thành phần nhân sự Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa 12.

Cùng với danh sách Ban chấp hành trung ương, hội nghị 12 cũng đã chọn lựa các ủy viên cho Bộ Chính trị, Ban bí thư và các chức danh lãnh đạo cao cấp nhất cho đang, nhà nước, chính phủ và quốc hội

:R:

SHARE