Blogger Trương Duy Nhất bị khởi tố vì ‘lạm dụng quyền hạn’ 15 năm trước (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt