Biểu tình chống ông Trump tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE