Biển Đông : Luật gia Trung Quốc bác bỏ quyền trọng tài của Tòa quốc tế

0
5
Họp báo ở Bắc Kinh về Biển Đông của Ông Âu Dương Ngọc Tĩnh (Ouyang Yujing), Cục Biên Giới và Đại Dương Trung Quốc. Ảnh 06/05/2016Reuters

Truyền thông Trung Quốc ngày 08/05/2016 cho biết : Hơn 300 thành viên Hội Luật Quốc tế Trung Quốc đã họp thường niên tại thành phố Trường Xuân (Changchun), tỉnh Cát Lâm (Jilin), đông bắc Trung Quốc. Đơn kiện về Biển Đông của Philippines lên Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye là chủ đề nghị sự chính trong cuộc họp. Các chuyên gia Trung Quốc dĩ nhiên đã phủ nhận thẩm quyền của tòa án quốc tế.

Theo Tân Hoa Xã, các chuyên gia này đều thống nhất : Trung Quốc không nên tham gia vụ kiện vì tòa án trọng tài không có thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Họ cho rằng Trung Quốc có quyền hợp pháp chiểu theo luật pháp quốc tế để bác bỏ thẩm quyền xét xử của tòa án.

Giáo sư Mã Thừa Nguyên (Ma Chenyuan), thuộc đại học Khoa Học Chính Trị và Luật, nhận xét : « Đó là bởi vì tòa án xét xử tranh chấp hàng hải theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển không có thẩm quyền đối với những khiếu nại của Manila. Và đơn kiện đơn phương của một quốc gia đã phá vỡ thỏa thuận với chúng ta (Trung Quốc) theo đó các tranh chấp phải được giải quyết thông qua đàm phán song phương ».

Vào tháng 10/2015, Tòa Án Trọng Tài Thường Trực đã ra phán quyết công nhận thẩm quyền xét xử của mình trên 7 vấn đề được Philippines nêu ra trong đơn kiện. Trung Quốc đã tuyên bố quyết định của tòa án không có hiệu lực ràng buộc đối với nước này.

Ông Âu Dương Ngọc Tĩnh (Ouyang Yujing), lãnh đạo Cục Biên Giới và Đại Dương thuộc bộ Ngoại Giao Trung Quốc, xác định rằng không phải Trung Quốc không muốn giải quyết vấn đề, nhưng « Chúng tôi muốn giải quyết các tranh chấp lãnh thổ thông qua đàm phán, như đã nêu rõ trong thỏa thuận với Philippines và trong bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông với ASEAN (DOC). Việc đơn phương viện đến trọng tài là bất hợp pháp ».

Trung Quốc mới đây tuyên bố là đã đạt được đồng thuận với Brunei, Cam Bốt và Lào về Biển Đông, theo đó 4 bên có liên quan đã đồng ý chống lại mọi mưu toan đơn phương áp đặt một giải pháp nào đó để buộc nước khác phải chấp nhận.

Các chuyên gia Trung Quốc tại cuộc họp cho rằng đó là một ví dụ mà Philippines nên noi theo : Tranh chấp lãnh thổ và hàng hải có thể được giải quyết thông qua tham vấn và đàm phán tay đôi để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

RFI

SHARE