Bị dọa khai trừ khỏi PPE, thủ tướng Hungary xin lỗi

Bị đe dọa khai trừ khỏi liên đảng bảo thủ PPE tại Nghị viện châu Âu vì chiến dịch tuyên truyền bằng áp-phích tại Hungary để chống chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 14/03/2019, đã « xuống nước », viết thư xin lỗi đảng PPE.

Từ Budapest, thông tín viên RFI Florence La Bruyère giải thích :

« Tôi xin lỗi quý vị ». Đó là câu mở đầu lá thư của thủ tướng Hungary gửi tới 13 đảng thành viên của liên đảng Nhân dân Châu Âu PPE. Chính các đảng này đã yêu cầu liên đảng PPE khai trừ ông Orban.

Các đợt tuyên truyền bằng áp-phích từ đảng của thủ tướng Hungary Viktor Orban đã khiến các nghị sĩ châu Âu nổi giận. Nội dung những áp-phích này bôi nhọ chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

Yếu tố thứ hai « đổ thêm dầu vào lửa » là việc thủ tướng Hungary đã xem những người đối lập với ông trong nội bộ liên đảng PPE là « những kẻ ngu ngốc ». Viktor Orban viết cho lãnh đạo các đảng có liên quan : « Tôi lấy làm tiếc rằng quý vị đã đánh giá là các phát biểu đó mang tính xúc phạm các cá nhân ».

Theo RFI

SHARE