Bệnh viện nợ hơn 1 tỷ đồng tiền lương người lao động, UBND TP.Hải Phòng nói gì?

Sau khi tiếp nhận thông tin Bệnh viện đa khoa Hồng Đức nợ hơn 1 tỷ đồng tiền lương của người lao động, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo và yêu cầu bên phía bệnh viện khẩn trương giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Sở Y tế về việc kiểm tra, giải quyết nội dung báo chí phản ánh về việc nợ lương người lao động tại Bệnh viện đa khoa Hồng Đức, mới đây, UBND TP.Hải Phòng đã có chỉ đạo tại Công văn số 6177/UBND–VXNC giao Sở Y tế có văn bản cung cấp thông tin đến cơ quan báo chí theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hải Phòng đề nghị Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, đôn đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hồng Đức khẩn trương giải quyết dứt điểm việc nợ lương năm 2018 và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đảm bảo theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hồng Đức khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện với các cơ quan chức năng liên quan và UBND thành phố.

Theo báo cáo của Sở Y tế, Bệnh viên đa khoa Hồng Đức đã được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động với quy mô 79 giường bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Hiện nay Bệnh viện có 107 người làm việc, các nhân viên y tế đều có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, có hợp đồng lao động. Bệnh viện đã thực hiện quy trình khám bệnh theo Quyết định 1313 của Bộ Y tế, thực hiện các quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh. Số liệu khám chữa bệnh 9 tháng năm 2018 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trước đó, qua kiểm tra, Sở Y tế thông tin, Bệnh viện đã đăng ký tham gia thực hiện việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN, phối hợp với cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Tuy nhiên đơn vị chưa thực hiện nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN kịp thời hàng tháng theo quy định, làm cơ sở giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động và xác nhận trả sổ BHXH.

Chính vì vậy, ngày 21.9, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã khảo sát 73 nhân viên của Bệnh viện cho thấy tình trạng Bệnh viện nợ lương của người lao động là có, số tiền nợ từ năm 2014-2016 là khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Nói về vấn đề này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết, đơn vị đã chốt nợ lương giữa Bệnh viện với một số người lao động. Tuy nhiên, hiện nay Bệnh viện cũng gặp nhiều khó khăn trong đó có khó khăn về tài chính và mong người lao động chia sẻ. Từ nay đến cuối năm 2018, Công ty cam kết trả hết nợ cho người lao động.

Theo Lao Động

SHARE