Bất chấp phản đối, Hong Kong quyết thúc đẩy dự luật dẫn độ sang TQ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt