Bảng tổng sắp số đại biểu trong cuộc bầu cử sơ bộ Mỹ

0
7

Số đại biểu mà bà Hillary Clinton đạt được là 1,712.

Về kết quả các cuộc bầu cử sơ bộ Mỹ

Tính cho tới hôm 5 tháng 4, số đại biểu mà mỗi ứng cử viên Tổng thống đạt được là:

Về phía Đảng Cộng Hoà:

Ông Donald Trump: 737 Ông Ted Cruz: 475 Ông John Kasich: 143

Về phía Đảng Dân Chủ:

Bà Hillary Clinton: 1,712 Ông Bernie Sanders: 1,011

Tổng cộng số đại biểu cần thiết để được Đảng Dân Chủ đề cử là 2,383.

Bên Đảng Cộng Hoà con số đại biểu cần thiết là 1,237 người.

SHARE