Bà Clinton thu hẹp khoảng cách dẫn trước ông Trump (VOA60)

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE