Ảnh: Trung Quốc sắp đóng xong tàu sân bay đầu tiên

0
9