Albani mở kho lưu trữ của mật vụ thời cộng sản

0
5

Ảnh minh họa

Hôm qua 30/04/2015, Quốc hội Albani đã bỏ phiếu thông qua luật cho phép giải mật toàn bộ các tài liệu của cơ quan mật vụ thời cộng sản Sigurimi. Theo luật này, các cựu mật vụ sẽ bị loại ra khỏi bộ máy chính quyền.

Là chỗ dựa của chế độ cộng sản, lực lượng an ninh chính trị Sigurimi đã kiểm soát Albani với bàn tay sắt, trong vòng hơn 45 năm, từ 1944 đến 1990. Với luật mới này, những người từng bị truy bức dưới chế độ cộng sản và tất cả các định chế quan tâm có thể tra cứu được kho lưu trữ của mật vụ cộng sản.

Một ủy ban gồm 5 người có trách nhiệm xem xét các hồ sơ và cung cấp tài liệu cho những ai quan tâm. Ủy ban này cũng có trách nhiệm cấp các « giấy chứng nhận không cộng tác » với chế độ cộng sản cho những công dân Albani nào muốn ra tranh cử hay đảm nhận các vị trí trong hệ thống hành chính.

Luật cũng yêu cầu loại tất cả những người từng làm mật vụ ra khỏi chính quyền, trong tương lai. Tuy nhiên, luật không dự kiến có biện pháp tương tự với những người từng cộng tác với công an mật trong thời kỳ 1944-1990. Năm 2008, Quốc hội Albani từng thông qua luật thanh lọc người cộng tác với mật vụ, nhưng bị Tòa án Hiến pháp nước này bác bỏ, và Liên Hiệp Châu Âu phản đối.

Theo các chuyên gia, một phần quan trọng các tài liệu của mật vụ Albani đã bị phá hủy trong những năm 1991-1992, khi chính quyền vẫn còn nằm trong tay đảng Cộng sản. Việc hủy hoại lại tiếp tục năm 1997, trong thời gian bạo loạn. Dưới chế độ cộng sản độc tài của Enver Hoxha 1944-1990, hơn 100.000 người Albani đã bị hành quyết, giam cầm hoặc đày ải tại các trại tập trung.

Lịch sử đã sang trang, Albani hiện giờ đang chờ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Tháng 6/2014, 28 thành viên Liên Hiệp Châu Âu chấp nhận quy chế ứng cử viên chính thức của Albani

:I:

SHARE