Ai bán cho Trung Quốc “trái tim” của siêu vận tải cơ An-124?

Với chính sách phát triển công nghệ hàng không của Trung Quốc hiện tại họ cần tới những mẫu động cơ siêu lớn và siêu khỏe như D-18T trên vận tải cơ An-124.

SHARE