5 dự án lớn của nhà nước làm tiêu tan hơn 30 ngàn tỷ đồng

0
10

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Người đứng đầu ngành công – thương Việt Nam, bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu ra thực tế là ngoài 5 dự án lớn của nhà nước làm tiêu tan hơn 30 ngàn tỷ đồng, còn có một số dự án tiềm ẩn nguy cơ, tồn đọng vá vướng mắc.

Tại diễn đàn quốc hội, hôm nay ông Trần Tuấn Anh cho biết hiện Bộ Công Thương Việt Nam nhận được chỉ đạo của chính phủ phải phối hợp với các bộ ngành để tổng hợp, rà soát, đánh giá, kiểm tra tất cả những vấn đề tồn tại của các dự án.

Cũng tại diễn đàn quốc hội, vừa qua một đại biểu chỉ rõ 5 dự án lớn tại Việt Nam gồm Xơ sợi Đình Vũ, Gang thép Thái Nguyên, Bột giấy Phương Nam, Đạm Ninh Bình, Nguyên liệu sinh học Dung Quất làm tiêu tan trên 30 ngàn tỷ đồng.

Ông bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng những dự án vừa nêu cho thấy rõ khiếm khuyết, lỗ hổng trong quản lý Nhà nước, đặc biệt cả về khung pháp lý cũng như thể chế.

Tình trạng kém hiệu của của các dự án được ông Trần Tuấn Anh nói không loại trừ hành động cố ý vi phạm pháp luật trong quản trị cũng như điều hành hoạt động đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước.

RFA

SHARE