40 năm thống nhất, nhưng dân tộc vẫn chia rẽ

0
3

Đối với nhà văn Trang Hạ, chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất nhưng « vết thương trong lòng dân tộc vẫn chưa lành ». Sinh đúng vào năm 1975 tại Hà Nội khi chấm dứt chiến tranh, Trang Hạ có kinh nghiệm 16 năm làm báo và đang hoạt động trong ngành truyền thông. Chị cũng là tác giả của hơn một chục cuốn sách đã được ấn bản và đã nhận được một số giải thưởng văn học của Hội Nhà Văn Việt Nam.

SHARE