Xem đi xem lại mà không giải thích nổi, ai giải thích hộ chuyện này với @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

33 queries in 3.520 seconds.