Vũ khí “khủng” mật vụ Mỹ dùng để bảo vệ ông Obama

Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống, Mật vụ Mỹ được trang bị những vũ khí hiện đại nhất theo tiêu chí nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo uy lực mạnh mẽ.

Vũ khí “khủng” mật vụ Mỹ dùng để bảo vệ ông Obama

Shares

Shares

46 queries in 2.709 seconds.