VOA phỏng vấn cựu chiến binh IS để hiểu rõ hơn về nhóm cực đoan này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.