Vợ tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức: “Anh phải sống!”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.