Việt Nam Qua Ống Kính. Phần 9: Một ngày với người dân Sapa

Shares

Theo RFAVietnamese

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.