Việt Nam Qua Ống Kính. Phần 5: Nông dân sau Đổi mới

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.