Việt nam mà có mấy nhóm nhảy thế này thì các thanh niên chăm tập thể dục lắm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.