Việt Nam không nên mua chiến đấu cơ F-16, vì sao?

Giá đắt, bán kính chiến đấu ngắn, năng lực tác chiến có thể đã bị hiểu rõ là những lý do mà Việt Nam không nên mua chiến đấu cơ F-16.

Việt Nam không nên mua chiến đấu cơ F-16, vì sao?

Shares

Shares

20 queries in 1.246 seconds.