Vì sao chỉ vài trận đánh, Yak-3 khiến quân Đức không dám bay?

Chỉ bằng vài trận đánh, những chiếc chiến đấu cơ Yak-3 đã khiến quân phát xít Đức phải ban hành lệnh cấm chiến đấu dưới độ cao 5.000m.

Vì sao chỉ vài trận đánh, Yak-3 khiến quân Đức không dám bay?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.450 seconds.