Vì sao chỉ vài trận đánh, Yak-3 khiến quân Đức không dám bay?

Chỉ bằng vài trận đánh, những chiếc chiến đấu cơ Yak-3 đã khiến quân phát xít Đức phải ban hành lệnh cấm chiến đấu dưới độ cao 5.000m.

Vì sao chỉ vài trận đánh, Yak-3 khiến quân Đức không dám bay?

Shares

Shares

51 queries in 3.795 seconds.