Vi phạm nhân quyền ,lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE