Tương phản chuyến thăm Việt Nam của TT Obama và Chủ tịch TQ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.715 seconds.