Tương phản chuyến thăm Việt Nam của TT Obama và Chủ tịch TQ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 3.113 seconds.