Tưng bừng quẩy quê Nhìn các cô các cụ vui đáo để \: D /

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.