TT Pháp bỏ kế hoạch tước quốc tịch các phần tử khủng bố

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.