TT Obama rút nhẫn cất túi, bắt tay dân chúng

Shares

Shares

53 queries in 3.690 seconds.