Trương Duy Nhất đến Mỹ, trò chuyện với RFA về Trần Huỳnh Duy Thức

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.548 seconds.