Trò này có vẻ vui đấy. Rủ ngay thằng bạn thân chơi cùng thôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.