Trình độ lái máy xúc phải đạt đến mức thượng thừa thì mới làm được thế này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.290 seconds.