Trên đời có 5 loại gái, thánh này phán chuẩn không mấy bác

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.