Trận nắng nóng nguy hiểm, hiếm thấy đang kéo tới miền Tây nước Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.853 seconds.