TQ bắt đầu sứ mệnh không gian có người lái tham vọng nhất của mình

Theo VOA tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.855 seconds.