TQ bắt đầu sứ mệnh không gian có người lái tham vọng nhất của mình

Theo VOA tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

16 queries in 0.963 seconds.