Tổng thống Obama ‘ân xá’ con gà tây cuối cùng trong dịp Lễ Tạ ơn

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE