Tôi đã tin là có thiên thần trên đời kể từ lúc xem video này

Shares

Theo Youtube

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.