Tòa kháng án Mỹ: Chủ tiệm không có quyền chia tiền ‘típ’

0
6

(Hình minh họa: Wikipedia.org)

Chủ các doanh nghiệp không có quyền lấy tiền “típ” khách hàng cho người chạy bàn, người chia bài ở sòng bài hay các nhân viên phục vụ khác để chia cho những người làm các công việc hỗ trợ khác như người rửa chén, ngay cả khi những nhân viên được tiền “típ” đã có mức lương tối thiểu, theo phán quyết của một tòa kháng án hôm Thứ Ba.

Phán quyết trên, với 2 phiếu thuận và 1 phiếu chống, của Tòa Kháng Án Số 9, đã duy trì một quyết định của Bộ Lao Động Mỹ vào năm 2011.

Tòa Kháng Án số 9 nói rằng luật của Bộ Lao Động là hợp lý và phù hợp với mục tiêu của quốc hội là bảo đảm rằng nhân viên nào nhận tiền “típ” phải được quyền giữ số tiền này.

Phán quyết này đã hủy bỏ các phán quyết của tòa địa phương ở tiểu bang Nevada và Oregon.

Phán quyết của Tòa Kháng Án số 9 nhiều phần sẽ áp dụng cho các tiểu bang đòi hỏi người nhân viên phải được trả mức lương tối thiểu bên cạnh tiền “típ.”

Có bảy tiểu bang ở vào trường hợp này, theo bộ Lao Động Mỹ, đó là Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon, và Washington.

Hiện chưa rõ là phán quyết này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các nhân viên làm việc ở phía sau, trong các tiểu bang nêu trên.

Bộ Lao Động Mỹ trước đây cấm các chủ nhân đang dùng tiền “típ” để trả cho đủ mức lương tối thiểu không được chia số tiền này với những nhân viên thường không nhận được tiền cho.

“Điều căn bản là tiền ‘típ’ không phải của chủ nhân,” theo lời ông Reuel Schiller, một giáo sư luật lao động tại đại học University of California, Hastings, tại San Francisco. “Chủ nhân không có quyền lấy số tiền đó từ người chạy bàn và đưa cho người rửa chén vì đó không phải là tiền của chủ nhân.”

Những người ủng hộ luật này nói rằng chủ nhân thay vào đó phải trả lương cao hơn cho người rửa chén hay tăng giá bán để có tiền trả, thay vì đòi các nhân viên khác phải trợ giúp việc trả lương này, theo Giáo Sư Schiller.

Một trong những đơn kiện về việc này là từ các nhân viên chia bài ở sòng bài Wynn Las Vegas, không đồng ý với việc phải chia tiền “típ” với các nhân viên khác

:NV:

comments

SHARE