Tòa Bạch Ốc thúc đẩy chương trình cổ súy giáo dục cho trẻ em gái

Shares

Theo VOA Tiếng Việt
 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.