Thủ tướng Việt Nam vào cuộc vụ ‘bán phở bị khởi tố’

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.